Gələcək burada!

Azərbaycan meliorasiya və su təsərrüfatı ASC

Araz çayında və yaxınlıqda olan suvarma kanallarında suyun səviyyəsinin avtomatik şəkildə nizamlanması həyata keçirilmişdir.

Şlüz qapılarına yuxarı qaldırılma və aşağı salınmasını nizamlayan müxtəlif ölçü və məlumat cihazları quraşdırılmış və onların bütün göstəriciləri mərkəzi sistem nəzarətçisinə birləşdirilmişdir. Köhnəlmiş mühərriklər, güc kabelləri yenilənmiş və güc kontaktorları üçün hermetik şkaflar quraşdırılmışdır.

Personalın yerləşəcəyi dispetçer otağı inşa edilmişdir. Müasir sistemin qurulması ilə ona xidmət edəcək işçi heyətinə təlim keçirilmişdir. Müşahidə kameraları quraşdırılmışdır.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ