Gələcək burada!

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Elektron kənd təsərrüfatı yaradılması üzrə aparılan işlər çərçivəsində pilot Xaçmaz rayonunda torpaq sahələrinin identifikasiyası sistemi, fermer təsərrüfatlarının reyesri və sistemin digər modulları üzrə buraxılış-işəsalma və təcrübə işləri keçirilmişdir.

Bundan əlavə, Nazirliyin sənəd dövriyyəsinin elektron uçot sisteminə keçid üzrə uğurlu işlər aparılmış, Nazirliyin rayonlarla və infrastrukturun əsas institutları ilə rabitəsi həyata keçirilmişdir. Texniki nəzarətin inspeksiyasının avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi istismara verilmişdir.

Nəticə etibarilə, "Caspel" şirkəti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üçün texnoloji həllərin təqdim edilməsi prosesində aşağıdakı bir sıra layihələri həyata keçirmişdir:

  • Nazirliyin İKT strukturunun yenidən təşkil edilməsi;
  • Optik lif daşıyıcıları üzərində İKT şəbəkəsinin qurulması;
  • Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin quraşdırılması;
  • Elektron kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiq edilməsi.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ