Gələcək burada!

Dövlət Vergi Xidməti

Fəlakətədavamlı rezerv mərkəzinin yaradılması. Statistik məlumatların monitorinqi və toplanması üzrə mərkəzləşdirilmiş sistemin yaradılması. Ölkə üzrə bütün mərkəzi terminallara fiber-optik kabellərin çəkilməsi. Şamaxı şəhərində təlim mərkəzinin yaradılması.

Müasir texnologiyalara əsaslanaraq "Vahid pəncərə" videokonfrans sistemi quruldu. Bu zaman Azərbaycanın 12 şəhərində və Nazirliyin mərkəzi ofisində müvafiq texniki vasitələr quraşdırıldı. Server qismində çox böyük sayda portları əlaqələndirməyə imkan verən N+N sxemi üzrə rezerv edilmiş xüsusi MCU aparat platformalarından istifadə olundu.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ