Gələcək burada!

Nikoil Bank

"Caspel" şirkəti tərəfindən müasir yüksək standartlara cavab verən, bankın mərkəzi modulu ilə filialları arasında fasiləsiz və qorunan məlumat mübadiləsini ehtiva edən, habelə, məxfi məlumatların saxlanması, işlənməsi, ötürülməsi baxımından effektiv olan variantlar paketi təqdim edilmişdir.

Bank fibro-optik şəbəkə ilə təmin edilmişdir. Mərkəzləşdirilmiş nəzarət və operatorların dinlənməsi sistemi, əməkdaşların fəaliyyətinin monitorinqi təşkil edilmişdir.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ