Gələcək burada!

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyi

Naxçıvan Vergilər Nazirliyinin texniki avadanlıqları və məlumatların ötürülməsi sistemlərini tam şəkildə yenidən qurulmuşdur. Məlumatların ötürülməsi, hazırlanması və saxlanması sisteminin fasiləsiz işini təmin etmək üçün Respublikanın bütün ərazisini əhatə edən fibro-optik şəbəkədən istifadə edilmişdir.

Nazirliyin idarələri arasında rabitənin (daxili telefoniya, video-konfrans və s.) asanlığı həyata keçirilmişdir. İşçi nöqtələrin texniki təminatının qlobal yenilənməsi gedişatında yeni, müasir avadanlıq quraşdırılmış, monitorinq və statistik məlumatların yığılması, yetərliliyə nəzarət sistemi təşkil edilmişdir. Fəlakətədavamlı Ehtiyat Mərkəzi yaradılmışdır.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ