Gələcək burada!

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Avtomatlaşdırılmış telefon stansiyalarının (Call Centre) qurulması,
Sistemin fasiləsiz olaraq 24/7 rejiminda daxil olan zənglərin emal etma imkanı,
Daxil olan zəng zamanı avtomatik olaraq zəng edənin nömrəsinin təyini və operator panelində əks olunması,
Daxil olan zəngin bir neçə danışıqdan sonra mobil nomrəyə yönləndirilməsi,
Intelligent Routing; İnteractive voice response system,
Voice message,
CALL waiting,
Automatic call distributor.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ